Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu od 08.07.2021

odmena za výkon funkcie.pdf (59.13 kB)

Starosta: Vladimír Bodnár

Dátum narodenia: 24.05.1957

Miesto narodenia: Selce

Vzdelanie: úplné stredné odborné

Kariéra: 1979-2005 Poľnohospodárske družstvo ako zootechnik, 2002-2010 starosta obce Selce

Plány vo funkcii: Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, výstavba vodovodu a kanalizácie, vybudovanie prístupovej cesty do cintorína, za spoluúčasti Povodia horného Ipľa  – opraviť potok pretekajúci obcou, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok: kostol, zvonica.

Záľuby: príroda, ľudová hudba, poľovníctvo

 

dňom 1.8.2021 sa vzdal mandátu starostu obce