Navigácia

Výber jazyka

Obsah

O Z N A M

 Obec Selce oznamuje obyvateľom, že kto má doma použitý kuchynský olej môže ho doniesť na obecný úrad Selce v úradných hodinách. Použitý kuchynský olej bude odoberaný od obyvateľov obce v riadne uzatvorených obaloch (plastové fľaše, bandasky do max. objemu 10 l a pod.)

Množstvo vytriedenej zložky komunálnych odpadov kat. č. 20 01 25 sa započítava do úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci,  na základe ktorej sa stanovuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu .

Správy

zber použitého kuchynského oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Zber použitého kuchynského oleja celý text

ostatné | 5. 9. 2023 | Autor: Obec Selce
#

Prosba o príspevok do zbierky

Vyhlasujeme zbierku celý text

ostatné | 18. 8. 2023 | Autor:
Pozvánka: OcZ dňa 16.08.2023 1

Pozvánka: OcZ dňa 16.08.2023

Pozvánka na OcZ 16.8.2023 /Streda/ o 16:00 hod v zasadačke OcÚ Selce celý text

ostatné | 4. 8. 2023 | Autor: Obec Selce
zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby  do NR SR 1

zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR

Obec Selce zverejňuje emailovú adresu pre voľby do NR SR: selcegemer@gmail.com celý text

ostatné | 26. 7. 2023 | Autor:
Obec oznamuje vlastníkom psov  2

Obec oznamuje vlastníkom psov

povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa celý text

ostatné | 20. 7. 2023 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci. celý text

ostatné | 12. 7. 2023 | Autor: Obec Selce
Žatva 1

Žatva

Upozornenie celý text

ostatné | 10. 7. 2023 | Autor:
Voľby do NR SR 1

Voľby do NR SR

Menovanie zapisovateľa OVK pre voľby do NR SR a určenie zodpovednej osoby celý text

ostatné | 26. 6. 2023 | Autor: Obec Selce
Voľby do NR SR 1

Voľby do NR SR

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR v roku 2023 celý text

ostatné | 26. 6. 2023 | Autor: Obec Selce
Voľby do Národnej rady Slovenskej Rebubliky 2

Voľby do Národnej rady Slovenskej Rebubliky

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 19. 6. 2023 | Autor:

Stanovisko hl. kontrolora k záverečnému účtu

Stanovisko celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor:

Pozvánka na OZ 9.6.2023.

Pozvánka na OZ 9.6.2023 /piatok/ o 16:00 hod v zasadačke OcÚ Selce celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Obec Selce

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad LC upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnoh. a nepoľnoh. pozemky v nezaburinenom stave.. celý text

ostatné | 10. 5. 2023 | Autor: Obec Selce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

dňa 09.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Selciach na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude konať voľba hlavného kontrolóra obce Selce celý text

ostatné | 27. 4. 2023 | Autor: Obec Selce

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár

Informácia o schválení dokumentácie ochrany prírody - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár" a jej dostupnosti - info. určená širokej verejnosti celý text

ostatné | 14. 4. 2023 | Autor: Obec Selce

Pozvánka : OcZ dňa 14.4.2023

Dňa 14.4.2023 , v piatok o 16:00 hod. sa uskutoční 4 zasadnutie Obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 11. 4. 2023 | Autor:

POVINNOSTI VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ SO ŽUMPAMI

 Obec Selce,  Vás upozorňuje na novelu vodného zákona § 36 ods. 4 . celý text

ostatné | 30. 3. 2023 | Autor:

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám zákon č.211/2000 Z.z. celý text

ostatné | 24. 3. 2023 | Autor:
Prevencia proti požiarmi.

Prevencia proti požiarmi.

Prevencia proti požiarmi. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor:
Vítanie jari

Vítanie jari

2.apríla o 14.00 hod celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor:

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE Selce 2021-2027

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE Selce 2021-2027 celý text

ostatné | 22. 2. 2023 | Autor:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra r. 2023

Kontrolná činnosť a ostatné činnosť celý text

ostatné | 9. 12. 2022 | Autor: Obec Selce

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Obec Selce

Emailová adresa

mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Obec Selce

informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020

Nové informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020.

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

e-mailová adresa pre voľby do NR SR

zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

zverejnenie emailovej adresy obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Prehlásenie obce KO

Prehlásenie obec pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Príloh č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. k zákonu č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: