Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE Selce 2021-2027 celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Obec Selce

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Obec Selce

Emailová adresa

mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Obec Selce

informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020

Nové informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020.

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

e-mailová adresa pre voľby do NR SR

zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

zverejnenie emailovej adresy obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Prehlásenie obce KO

Prehlásenie obec pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Príloh č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. k zákonu č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: