Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020

Nové informácie po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12 03 2020.

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

e-mailová adresa pre voľby do NR SR

zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby do NR SR celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

zverejnenie emailovej adresy obce na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:

Emailová adresa obce

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor:

Prehlásenie obce KO

Prehlásenie obec pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Príloh č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z.z. k zákonu č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: