Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2014

VZN č. 1-2014 Stiahnuté: 178x | 28.11.2022

2013

VZN č. 1-2013 Stiahnuté: 172x | 17.01.2019

2011

Dodatok č.1 k VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 166x | 17.01.2019

Dodatok č.2 k VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 133x | 17.01.2019

VZN č.02/2011 Stiahnuté: 88x | 25.10.2021

2021

návrh VZN o miestnych dania .... Stiahnuté: 75x | 29.11.2021

VZN 01/2021 o daniach z nehnuteľnosti, ... Stiahnuté: 68x | 15.12.2021

2022

návrh VZN o dani.... Stiahnuté: 33x | 28.11.2022

VZN 7/2022 o dani z nehnuteľnosti, miest.daniach .. Stiahnuté: 67x | 15.12.2022

VZN č. 6 2022 volebné plagáty Stiahnuté: 81x | 03.05.2022

VZN č. 6 2022- volebné plagáty Stiahnuté: 79x | 23.05.2022

VZN č.1 2022 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 98x | 22.04.2022

VZN č.1 2022 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 76x | 23.05.2022

VZN č.2 2022 o udržiavaní čistoty Stiahnuté: 48x | 22.04.2022

VZN č.2 2022 o udržiavaní čistoty Stiahnuté: 69x | 23.05.2022

VZN č.3 2022 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 50x | 22.04.2022

VZN č.3 2022 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 44x | 23.05.2022

VZN č.4 2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 57x | 22.04.2022

VZN č.4 2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 74x | 23.05.2022

VZN č.5 2022 ochrana verejného poriadku Stiahnuté: 79x | 22.04.2022

Stránka