Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

2014

VZN č. 1-2014 Stiahnuté: 193x | 28.11.2022

2013

VZN č. 1-2013 Stiahnuté: 186x | 17.01.2019

2011

VZN č.02/2011 Stiahnuté: 104x | 25.10.2021

Dodatok č.2 k VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 146x | 17.01.2019

Dodatok č.1 k VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 178x | 17.01.2019

2021

VZN 01/2021 o daniach z nehnuteľnosti, ... Stiahnuté: 90x | 15.12.2021

návrh VZN o miestnych dania .... Stiahnuté: 90x | 29.11.2021

2022

VZN 7/2022 o dani z nehnuteľnosti, miest.daniach .. Stiahnuté: 88x | 15.12.2022

návrh VZN o dani.... Stiahnuté: 43x | 28.11.2022

VZN č. 6 2022- volebné plagáty Stiahnuté: 91x | 23.05.2022

VZN č.5 2022 ochrana verejného poriadku pokus Stiahnuté: 71x | 23.05.2022

VZN č.4 2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 84x | 23.05.2022

VZN č.3 2022 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 56x | 23.05.2022

VZN č.2 2022 o udržiavaní čistoty Stiahnuté: 84x | 23.05.2022

VZN č.1 2022 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 87x | 23.05.2022

VZN č. 6 2022 volebné plagáty Stiahnuté: 92x | 03.05.2022

VZN č.5 2022 ochrana verejného poriadku Stiahnuté: 93x | 22.04.2022

VZN č.4 2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 70x | 22.04.2022

VZN č.3 2022 o pravidlách času predaja Stiahnuté: 59x | 22.04.2022

VZN č.2 2022 o udržiavaní čistoty Stiahnuté: 56x | 22.04.2022

Stránka