Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Selce

Obec sa spomína od roku 1303 ako Zelche, neskôr sa premenovala na Seilyche (1427), Zelcze (1438), Szelce (1773), Selce (1808), maďarsky Szelce, Szelcze. V roku  1427 patrila hradu Hajnáčka, potom Derencsényiovcom, Hrachovskému panstvu a iným rodinám. Obyvatelia sa zaoberali výrobou vozov, kolies, dreveného náradia a debnárstvom. V roku 1837 mala 52 domov a 407 obyvateľov. 
V 19. Storočí tu mala svoj majetok Rimamuránsko – šalgotariánska spoločnosť.

Selce

Monografia obce

 Samosprávný kraj:          Banskobystrický

 Okres:                                Poltár

 Región:                              Gemer-Malohont

 Rozloha:                            2441 ha

 Počet obyvateľov:           115

 Prvá písomná zmienka: 1303

Kontakt

 

  Obecný úrad Selce č. 1

  Psč 980 13  Hrnčiarska Ves

  Starosta obce: Martin Bodnár

  Tel: 047/5423491  

  Mobil: 0910 944 851

  E-mail: selcegemer@gmail.com
 

Aktuality

úroda

Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LUČENCI

Detail

zasadnutie zastupiteľstva

Pozvánka na OcZ

Pozvánka na OcZ 13.06.2024 /štvrtok/ o 16:00 hod v zasadačke OcÚ Selce

Detail

zápisnica EP

Zápisnica EP

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania v obci Selce vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024

Detail

zverejnenie zámeru

Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U prenájom časti pozemku obce Selce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Detail

burina

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor

Detail