Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Selce

Obec sa spomína od roku 1303 ako Zelche, neskôr sa premenovala na Seilyche (1427), Zelcze (1438), Szelce (1773), Selce (1808), maďarsky Szelce, Szelcze. V roku  1427 patrila hradu Hajnáčka, potom Derencsényiovcom, Hrachovskému panstvu a iným rodinám. Obyvatelia sa zaoberali výrobou vozov, kolies, dreveného náradia a debnárstvom. V roku 1837 mala 52 domov a 407 obyvateľov. 
V 19. Storočí tu mala svoj majetok Rimamuránsko – šalgotariánska spoločnosť.

Monografia obce

Samosprávný kraj:          Banskobystrický

Okres:                                Poltár

Región:                              Gemer-Malohont

Rozloha:                            2441 ha

Počet obyvateľov:           115

Prvá písomná zmienka: 1303

Kontakt


Obecný úrad Selce č. 1

980 13  Selce

Starosta obce: Martin Bodnár

Tel: 047/5423491  

Mobil: 0910 944 851

E-mail: selcegemer@gmail.com
 

Aktuality

Pozvánka na OZ 9.6.2023.

Pozvánka na OZ 9.6.2023 /piatok/ o 16:00 hod v zasadačke OcÚ Selce

Detail

Komunálny odpad z obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania

Detail

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad LC upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnoh. a nepoľnoh. pozemky v nezaburinenom stave..

Detail

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

dňa 09.06.2023 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Selciach na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude konať voľba hlavného kontrolóra obce Selce

Detail