Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania celý text

ostatné | 22. 2. 2024 | Autor: Obec Selce

prehlásenie obce

sadzba za rok 2024, za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov celý text

ostatné | 22. 2. 2024 | Autor: Obec Selce
Plán vývozu komunálneho odpadu 2024 3

Plán vývozu komunálneho odpadu 2024

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera na rok 2024 celý text

ostatné | 18. 12. 2023 | Autor: Obec Selce

Komunálny odpad z obce

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania celý text

ostatné | 30. 5. 2023 | Autor: Obec Selce

Prehlásenie obce - komunálny odpad

sadzba za rok 2023, za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor:

Prehlásenie obce

sadzby KO za r. 2022 podľa prílohy celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor:

Plán vývozu TKO r. 2022

vývoz komunálneho odpadu, plastov, papiera, skla v našej obci celý text

ostatné | 10. 12. 2021 | Autor:

Prehlásenie obce

sadzby za rok 2021 podľa prílohy celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:

Plán vývozu odpadu r. 2021

vývoz komunálneho odpadu, plastov, papiera, skla v našej obci celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Obec Selce

Prehlásenie obce

sadzba za rok 2020 podľa prílohy celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor:

Plán vývozu komunálneho odpadu 2020

dátumy vývozu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor:

Plán vývozu KO na rok 2019

Plán vývozu KO na rok 2019 celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: