Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.03.2023

Dohoda o ukončení zmluvy o výkone skládkovania odpadu

Dohoda o ukončení zmluvy

Neuvedené

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Obec Selce

07.03.2023

Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2)

Dohoda 23/29/054/81

342,30 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Obec Selce

01.03.2023

Poistná zmluva

5/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

30.01.2023

Zmluva o poskytovaní službieb č. O 15/23

4/2023

Neuvedené

Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Obec Selce

25.01.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalif.certifikátu pre elektronickú pečať

3/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby

Obec Selce

23.01.2023

poistná zmluva - úrazové poistenie MOS

2/2023

5,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

23.01.2023

poistná zmluva - úrazové poistenie MOS

1/2023

5,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

12.12.2022

Zmluva o prevode výpoč.techniky

13/ZLP-VT-2021-0532

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska EUS,

Obec Selce

06.12.2022

Kúpna zmluva

12/2022

228,00 EUR

Helena Bodnárová, rod. Stieranková

Obec Selce

03.11.2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy , Dodatok č. 4

11/2022

286,11 EUR

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Selce

09.09.2022

Zmluva o výpožička č. 2/2022

10/22022

30,00 EUR

Ján Kubelka

Obec Selce

25.08.2022

Zmluva o výpožičke 1/2022

9/12022

30,00 EUR

Lukáš Belányi

Obec Selce

11.08.2022

Kúpna zmluva

8/2022

400,00 EUR

Ľubomír Sivok

Obec Selce

29.06.2022

dodatok č. 2 k licenčnej zmluve U1160/2013

7/2022

75,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Selce

10.05.2022

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 03/2015

6/2022

Neuvedené

architektúra, s.r.o.

Obec Selce

16.06.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Selce

5/2022

50,00 EUR

Obec Hrachovo

Obec Selce

15.06.2022

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

4/2022

118,80 EUR

IVeS, organiz. pre informatiku verejnej správy

Obec Selce

04.05.2022

úrazové poistenie

3/2022

5,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

04.05.2022

poistná zmluva

2/2022

5,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

01.02.2022

úrazové poistenie

0/2022

5,00 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

27.04.2022

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku ..

1/2022

380,26 EUR

Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group

Obec Selce

11.11.2021

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky

14/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Selce

11.11.2021

Zmluva Dexia Komunál univerzálny úver dodatok č. 3

13/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Selce

11.11.2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy dodatok č. 3

12/ 2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Obec Selce

28.10.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

11/2021

100,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska EUS,

Obec Selce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: